Tjänster

Vi utför automation-, el-, instrumentering-, styr- och regler installationer, kalltest och idrifttagning av anläggningar. Vi åtar oss stora som små projekt, total- eller dellösningar.

Vid vår verkstad tillverkas följande:

  • Tillverkning av IKL- ,EKL- lådor
  • Automatikskåp
  • Panelmontage
  • Klenrörmontage
  • KK-stativ, m.m.
  • Svetsarbeten